Bijbelstudie Centrum

Bijbelstudie Centrum

2 petrus 1:19

Welkom bij Bijbelstudie Centrum

Het Bijbelstudie centrum bestaat uit Christenen, die samen de Bijbel onderzoeken.


Het is geen stichting of vereniging, het is een levend organisme, bestaande uit wedergeboren Christenen. Geen wereldse organisatie, hoe dan ook genaamd, maar waar het Woord van God (de Bijbel) als volledig gezagdragend wordt aanvaard.


Wij beseffen heel goed dat wij voordien zondaren waren, maar nu, door genade, gekocht en betaald zijn met het kostbare bloed van Jezus Christus. Wij zijn Hem ten eigendom en willen ons ook als zodanig opstellen.


Het Bijbelstudie Centrum heeft vele korte en uitgebreide seminars, met uiteenlopende onderwerpen. Indien u belangstelling hebt, dan kunt u via deze site de diverse seminars vrij downloaden en bestuderen.


Wanneer er voldoende interesse is kunnen wij ook samenkomen om een of meerdere seminars te bestuderen.


Wij hopen dat deze circulaire u voorlopig de nodige informatie heeft gegeven omtrent het Bijbelstudie Centrum en misschien mogen wij u begroeten op één van onze activiteiten.


 


Met hartelijke Zegenwensen,


het Bijbelstudie Centrum.


MARANATHA, JEZUS KOMT!!!